Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 2,20 €
naša cena 0,42 €

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 


Úvodné ustanovenia

Tieto podmienky platia pre dodávky tovaru objednaného cez e-shop Tvoje pierka. Obchodné podmienky sú pre kupujúceho záväzné objednaním tovaru a jeho spätným potvrdením predávajúcim. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

I.Objednávka

1. Kupujúci objednáva výrobky  predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu.

2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, počet kusov.

3. Po doručení objednávky a jej potvrdení je objednávka záväzná.

4. Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín. Objednávku je možné stornovať výlučne e-mailom. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež  písomnou formou.

II.Dodacie lehoty

1.Dodacia lehota do 15 dní po pripísaní platby na účet

2. Do 17 dní pri platbe na dobierku


III.Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Ceny uvedené v aktuálnej ponuke sú vrátane DPH.

2. Kupujúci uhrádza platbu prevodom na účet predávajúceho

účet číslo: 4020615588/7500

IBAN: SK3975000000004020615588

BIC: CEKOSKBX

alebo pri prebraní zásielky na Slovenskej pošte

3. V prípade, že predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru v stanovenej lehote, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu, a to bezodkladne.

4. Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky ak vzbudzujú pochybnosť o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar o čom bude zákazník informovaný e-mailom.

5. Kupujúci uhrádza cenu za produkt a dopravné + balné.Ceny za dopravu a balné sú za doporučený list II. triedy doporučene do 1kg.

6. Tovar sa zasiela Slovenskou poštou.IV. Dodanie tovaru

1. Tovar bude dodaný na základe objednávky ktorú firma Tvoje pierka potvrdí mailom alebo telefonicky.

2.Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky.

V. Odstúpenie od zmluvy

1.Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku do 24 hod. do doby potvrdenie objednávky predávajúcim. Objednávku je možné stornovať  písomnou formou e-mailom.

2.Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou . Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípadne rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

3.Produkt sa nevracia na dobierku.

4.Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.


VI. Záruka a reklamácia tovaru

1. Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, zámenu tovaru, je povinný reklamáciu uplatniť najneskôr do nasledujúceho dňa od prebratia objednávky na tel.čísle 0905521588

2. Je nutné dodržiavať pri údržbe materiálov- pokyny od predajcu. Predávajúci neručí za chyby spôsobené nesprávnym ošetrením alebo použitím.

3.V žiadnom prípade neposielajte vrátený tovar na dobierku. Takto vrátený tovar nebude prijatý.

4.Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že došlo k chybe mechanickým poškodením výrobku.V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča  kontaktovať s predajcom na tel.0905521588

VII.Záverečné ustanovenia

1.Tieto obchodné podmienky sú platné pre fyzické osoby,právne vzťahy sa riadia v prípade ustanoveniami občianskeho zákonníka.

2. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.11 2014